Linux Shell

  • 今日:0
  • 主题:148
  • 总帖:282
dongnan

1-命令与参数

楼主:dongnan2013-03-06 最后回复:dongnan03-08 09:22

回复2 浏览2972
akin520

Autosetup安装脚本

楼主:akin5202013-03-05 最后回复:dongnan03-05 10:25

回复1 浏览2260
dongnan

shell 找到可用的ip地址

楼主:dongnan2013-03-04 最后回复:killer03-04 17:50

回复0 浏览2143
dongnan

shell 批量修改用户密码

楼主:dongnan2013-03-02 最后回复:dongnan03-02 11:24

回复0 浏览1793
dongnan

shell 字符串倒序

楼主:dongnan2013-02-26 最后回复:dongnan02-26 14:07

回复0 浏览3358
dongnan

test 命令判断一个文件是否为空

楼主:dongnan2013-02-26 最后回复:dongnan02-26 13:14

回复1 浏览2796
dongnan

awk 合并两个文件的列

楼主:dongnan2013-02-26 最后回复:dongnan02-26 11:47

回复0 浏览2443
kinggoo

FTP备份用的一个Shell方法函数

楼主:kinggoo2013-02-21 最后回复:kinggoo02-22 22:45

回复4 浏览4173
dongnan

web 程序备份

楼主:dongnan2013-02-17 最后回复:kinggoo02-22 13:11

回复5 浏览4244

返回顶部